Auschwitz og gratisprinsippet

Hvor sunt er det at unge mennesker avslutter sin skolegang uten å skjønne skikkelig hva Auschwitz betyr i vår historie? Ikke sunt, vet mange. Derfor har tusener av elever reist nettopp dit - og til Sachsenhausen og Ravensbrück - sammen med tidligere fanger og opplevd historien bare slik det da kan gjøres.

Visse deler av vår historie er så nødvendig å kunne skikkelig at vanlige hjelpemidler ikke strekker til. En må reise, oppdage og oppleve sammen med noen som kan og vet. Som rektor i ungdomsskolen har jeg sett på nært hold hva disse reisene gjør med unge mennesker. I flere kommuner har slike reiser vært nærmest programfestet. Initiativet har gjerne kommet etter svært ubehagelige episoder med mye negativ omtale. Det svir godt å bli utropt til nazibygd over det ganske land.

Så må vel disse reisene bare fortsette. Så enkelt er det ikke. Å reise er ikke gratis, og gratis må det nå heretter være. Inntil for ganske nylig kunne elevene betale sin egenandel av billetten og reise. Det går ikke, for gratisprinsippet er skjerpet. Egenandeler kan ikke lenger innkreves. Vel og bra. Men hva så når kommunen bare kan bidra med lite eller ingenting? Da er loven klokelig nok ikke til hinder for at skolen kan ta imot ulike former for gaver og andre bidrag, sies det klart i skriv fra UFD.

Så kan altså elevene likevel reise. Annerledes er det umulig å forstå lov og tilhørende rundskriv og Kristin Clemet i stortingdebatten. Hvis billetten kan betales med gaver og andre frivillige bidrag, kan elevene reise.

Eller kan de det? Fra Aktive Fredsreiser hører jeg det stikk motsatte. Flere skoler melder at dessverre må de slutte fordi loven er endret. Er det noen som misforstår? Det tenkes kanskje at skal det være gratis, så skal det være gratis og bare koste bevilgede budsjettpenger. Selv om foreldre og andre gjerne vil bidra med gaver og dugnadsinnsats for en god sak!

Er det slik det skal bli, kan Aktive Fredsreiser og Hvite Busser til Auschwitz snart være en saga blott. De har gjort en god jobb. Siden 1992 har de tatt med over 100.000 elever på en 8 dagers temareise med et rikholdig program. Blir det stopp, vil to meget verdifulle institusjoner i vårt utdanningsmiljø, måtte si takk for seg. Ingen tvil om hvem som vil like det godt.

Hva tenker de i Storting og Regjering? Om de tenker at disse to har en jobb å gjøre også etter et skjerpet gratisprinsipp, bør de nå si tydelig fra om det - gjerne så fort som mulig. Så ingen kan misforstå.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE