Gratisprinsippet

Gratisprinsippet - en enkel forklaring

Det er mange skoler som tolker gratisprinsippet til at det kun er tillatt å reise på skoletur dersom skolen/kommunen betaler alt. Det er ikke riktig.
Gratisprinsippet - en enkel forklaring
23.08.16

Innst. 276 S

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Hans Fredrik Grøvan, Geir S. Toskedal og Anders Tyvand om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme.

Stortinget ber regjeringen sikre bedre økonomiske støtteordninger slik at klasser på ungdomstrinnet eller videregående skole får mulighet til å dra på studietur til tidligere konsentrasjonsleirer, uten at dette kommer i konflikt med gratisprinsippet.”
Innst. 276 S Stortinget
04.08.16

Ja til tur!

I Vennesla har et enstemmig Levekårsutvalg gått inn for at turene til Tyskland og Polen kan arrangeres i skolens regi. Foreldre og elever i kommunen har gjort en viktig innsats for å overbevise politikerne om å oprettholde turene.
Ja til tur!
28.10.14

Kristin Halvorsen: Fortsatt lov med skoleturer

I spørretimen i Stortinget 21.april stilte storingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Aust-Agder spørsmål til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen om tolkningen av gratisprinsippet og Fredsreisene.
Kristin Halvorsen: Fortsatt lov med skoleturer
26.04.10

Nok en gang - det er lov å reise på tur!

På skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF), av 12. mars i år,  gjentar kunnskapsministeren at det fortsatt er anledning til å reise på skoletur.  
Nok en gang - det er lov å reise på tur!
22.04.09

Presisering av gratisprinsippet, men debatten fortsetter

Aktive Fredsreiser er glad for den foreløpige presiseringen av gratisprinsippet fra kunnskapsministeren, selv om debatten fortsetter. 
I Moss-avis.no verserer debatten rundt gratisprinsippet. Debattantene er kritisk til uttalelsene fra kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. De mener at det ikke er mulig å samle inn nok penger, og arrangere skoleturer, i tråd med retningslinjene i gratisprinsippet. Aorgktive Fredsreiser derimot, er glad for presiseringene kunnskapsminister Solhjell har kommet med og setter særlig pris på at han fremhever MULIGHETENE som finnes for å arrangere skoletur i den offentlige grunn- og videregående skole.
Debatten i Moss avis
29.02.08

Skoleturar kan halde fram
av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Den siste tida har det komme rapportar om at skular har avlyst skoleturar. Utdanningsdirektoratet sende i november i fjor eit brev til alle fylkeskommunane der det vart presisert at elevar eller deira føresette ikkje kan bli pålagde å dekkje kostnader som gjeld skuleturar. Mange oppfatta dette slik at alle former for pengar frå elevane til skuleturar no var ulovleg.
At noko skular no har sett seg nøydde til å avlyse skoleturar, gjer det viktig å understreke at frivillig betaling og andre pengetilskott til skuleturar som kjem alle elevane til gode, har vore, og er framleis lovlege.
Skoleturar kan halde fram
12.02.08

Informasjon om "gratisprinsippet"

Aktive Fredsreiser leser daglig innlegg fra ulike lokalaviser hvor både foreldre, lærere og elever ytrer sin frustrasjon i forhold til vanskeligheten av å arrangere skoletur i henhold til retningslinjene for“gratisprinsippet”.
Informasjon om "gratisprinsippet"
15.01.08 

Øystein Djupedal svarer om gratisprinsippet

På oppfordring fra en samlet og engasjert foreldregruppe fra de ulike ungdomsskolene i Haugesund Kommune, valgte Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, å sende et skriftlig spørsmål til skriftelig besvarelse fra Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV). Bakgrunnen for spørsmålet er at usikkerheten omkring gratisprinsippet, og dets rettsmessige tolkning, fortsetter.
Les Djupedals svar
19.04.07

Informasjon til foreldre og lærere som ønsker å arrangere reiser med oss!

Det har desverre oppstått mange misforståelser i henhold til presisering av "gratisprinsippet", som ble vedtatt i 2003, og rundskrivet F-14-03, som fulgte.
Flere klasser, som på lovlig vis har samlet inn penger til sin klassetur, har plutselig fått forbud fra skolen eller kommunen til å reise. Noen påstår at det er ulovlig å reise på slike turer. I henhold til denne påstanden har Aktive Fredsreiser laget en oversikt over fakta:
Informasjon til foreldre og lærere
09.03.07

JA til skoleturer!

Stortinget vedtok i desember 2002 en ny bestemmelse om rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Dette var en nødvendig presisering av loven for å understreke at alle skal ha like muligheter til å delta i skolen aktiviteter. Bestemmelsen sier imidlertid fortsatt ja til at skoler kan arrangere turer og utflukter med økonomisk bidrag fra foresatte og andre.
JA til skoleturer!
11.01.07

Auschwitz og gratisprinsippet

Hvor sunt er det at unge mennesker avslutter sin skolegang uten å skjønne skikkelig hva Auschwitz betyr i vår historie? Ikke sunt, vet mange. Derfor har tusener av elever reist nettopp dit - og til Sachsenhausen og Ravensbrück - sammen med tidligere fanger og opplevd historien bare slik det da kan gjøres.
Auschwitz og gratisprinsippet 08.10.03

Svar fra departementet om Gratisprinsippet 02.09.03

Den nye lovbestemmelsen om rett til gratis grunnskoleopplæring har medført vesentlige tolkningsspørsmål. Vi har kontaktet utdannings- og
forskningsdepartementet for å få avklart den usikkerheten som gjør seg gjeldene.
Svar fra departementet om Gratisprinsippet
25.09.03

kke slutten på skoleturene!

Presiseringen av gratisprinsippet i grunnskolen har gjort at en del skoleledere har stoppet skoleturene med Aktive Fredsreiser. - Det har aldri vært Regjeringens hensikt, sa medlem i Kirke,- utdannings- og forskningskomiteen Jan Olav Olsen i et møte med Aktive Fredsreiser i september.
Ikke slutten på skoleturene
24.09.03

Kjemper for å beholde Polenturene (Aust Agder Blad)

Rød Valgallianse i Risør ber nå i et brev til Kristin Clemet om at hun avklarer om Polenturene og liknende klasseturer for ungdomsskoleelevene må skrinlegges.
Kjemper for å beholde Polenturene
13.09.03

Gir grønt lys for reiser (Agderposten)

RISØR: Stortingsrepresentant Jan Olav Olsen gir nå grønt lys både for fredsreiser og andre skoleturer.
-Det har aldri vært intensjonen at gratisprinsippet skal stoppe dem, sier han.
Gir grønt lys for reiser

12.09.03

Ny lov om skoleturer
Slutt for Auschwitz-turene?

- Ønsker stortingspolitikerne at vi skal slutte å arrangere holdningsskapende ungdomsreiser til Auschwitz? spør Helga Arntzen, daglig leder i Aktive Fredsreiser.
Les mer her

05.09.03

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE