Fortsatt lov med skoleturer

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen:

Aktive Fredsreiser får stadig tilbakemeldinger om varierende tolkning av gratisprinsippet. Samtidig er vi imponerte over den store innsatsen og viljen som finnes blant elever, lærere og foreldre for å gjennomføre turene, enten det er i skolens eller i foreldrenes regi. Det viser hvor stor tro det er på at disse turene gir ungdom kunnskap og holdninger.

Vi arbeider aktivt med å få en presisering fra politisk hold slik at ikke gratisprinsippet feiltolkes og hindrer at skoler arrangerer turene.

I spørretimen i Stortinget 21.april 2010 stilte storingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Aust-Agder spørsmål til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen om tolkningen av gratisprinsippet og fredsreisene. Harberg trakk fram at det pedagogiske utbyttet vil øke betydelig dersom klassene før turene kan arbeide med temaene Holocaust og menneskerettigheter. Han viser til at det særlig er tolkningen rundt utøving av press på elever (formulert i Kunnskapsdepartementets rundskriv F14-03) som er gjør det vanskelig å undervise i disse temaene. Harberg etterlyser økt støtte til lærerne slik at man kan gjennomføre forberedelser til turene i skolen, blant annet gjennom et nytt rundskriv som presiserer de mulighetene man har.

I sitt svar på spørsmålet fra Harberg slår Kristin Halvorsen fast at det fortsatt er lov med skoleturer innenfor rammene til gratisprinsippet.

- Jeg vil først understreke at gratisprinsippet ikke betyr at man ikke skal kunne arrangere skoleturer i regi av skolen. Man har i dag et vidt spillerom for å organisere og ta frivillig initiativ som kan bidra til skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring. Det blir lagt inn en stor dugnadsinnsats for at turene kan gjennomføres og være en verdifull del av opplæringen, sier Halvorsen innledningsvis.

Samtidig presiserer kunnskapsministeren at det er viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av hvor god råd foreldrene har.

Dette er et poeng som Aktive Fredsreiser støtter fullt ut. Vi er opptatt av at dette skal være en tur for alle, men det blir vanskelig når tolkningen av gratisprinsippet gjør at skolen ikke tror de kan arrangere turene.

Kunnskapsministeren slår også fast at det er opplagt at Holocaust, antidiskriminering og menneskerettigheter er en del av det som skal inn i opplæringen, blant annet i historie og samfunnsfag.
- Det er selvfølgelig ingenting i veien for at opplæringen i disse fagene kan bli benyttet som en del av forhåndsarbeidet for en slik tur. Men samtidig er det viktig å legge opp til at opplæringen legges til rette, slik at elever som ikke skal delta på turen, også får et godt utbytte av opplæringen i disse emnene, avslutter kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE