Aktive Fredsreiser gratulerer en fredsbygger med fredsprisen!

Av Kamilla Solheim

Etter uker med spekulasjoner rundt hvem som er den heldige vinneren av Nobels Fredspris 2008 er det endelig klart. Prisen går til en representant for fredsbygger-tradisjonen og til den solide og sindige finske diplomaten, Martti Ahtisaari, for hans uendelige arbeid for fred og forsoning.

Matti Ahtisaari

Martti Ahtisaari har arbeidet for fred på de fleste kontinenter og er spesielt kjent for sitt fredsarbeid i Namibia, i Ache og i Kosovo. Når han selv blir gitt utfordringen med å nevne sitt arbeid som har hatt størst betydning, så trekker han fram sitt arbeid i forbindelsen med frigjøringen av Namibia, et vanskelig arbeid som strakk seg over lang tid, fra 1977 til 1989.

Det er glade og positive kommentarer til Nobelkomiteens valg av årets vinner, og det er få som mener at Martti Ahtisaari kan bli en kontroversiell kandidat som mange har blitt før ham. Komiteen har i flere år blitt beskyldt for å velge kandidater ut over de rammer som Nobelprisen har, som for eksempel ved å gi fredsprisen til Al Gore og miljøkampen. Ved årets pris har de søkt tilbake til en tradisjonell fredsprisvinner, som følger seg inn i en fredsbyggertradisjon fra fredsprisen ble gitt til Theodore Roosevelt i 1906 til fram til dagens pris.   

Ifølge Nobelkomiteens egne uttalelser hersket det i år et sterkt ønske om å igjen sette fredsmekling på dagsorden. Håpet er at årets pris øker søkelyset på de gode eksemplene på fredelige løsninger internasjonalt, hvor dialog og det å bringe folk sammen er de rådende metodene for fred.  

Martti Ahtisaari har lang erfaring i det internasjonale diplomatiet og han har menneskelige kvaliteter som gjør at han egner seg til fredsarbeidet. Det fortelles allikevel at Martti Ahtisaaris viktigste våpen i sitt arbeid er hans urokkelige tro på fred. 

Aktive Fredsreiser gratulerer nok en gang fredsprisvinner Martti Ahtisaari og ser fram til økt fokus på fredelige løsninger av internasjonale konflikter.

Fakta om Martthi Ahtisaari

*Født 23. juni 1937 i den daværende finske byen Viborg, som nå tilhører Russland.

*Gift med Eeva Irmeli Ahtisaari, paret har en sønn.
*1960-63; Arbeidet for den svenske u-hjelpsorganisasjonen SIDA i Pakistan.

*1965-73: Arbeidet i finske utenriksdepartementets byrå for utviklingshjelp.

*1973-76: Finlands ambassadør i Tanzania.

*1977-81: FNs høykommisær for Namibia. Ikke anerkjent av Sør-Afrika, som kontrollerte landet.

*1982-90: FNs generalsekretærs spesialutsending til Namibia.

*1984-86: Statssekretær i det finske utenriksdepartementet.

*1987-91: Visegerneralsekretær for administrasjon i FN.

*1989-90: Igjen høykommisær for Namibia. Ledet forhandlingene som førte fram til namibisk selvstendighet.

*1991-94: Igjen statssekretær i utenriksdepartementet.

*1992-93: Leder for FNs arbeidsgruppe for det tidligere Jugoslavia.

*1993: FNs spesialutsending til det tidligere Jugoslavia.

*1994-2000: Finlands president, valgt for sosialdemokratene.

*Grunnla 2000 organisasjonen Crisis Management Initiative (CMI), som skal fremme fred og sikkerhet på verdensbasis.

*2005: Ledet de vellykede fredsforhandlingene mellom indonesiske myndigheter og opprørerene i Aceh i regi av CMI.

*Fra 2005 FNs spesialutsending til Kosovo.

*Han har motatt en rekke internasjonale priser og innehar 18 æresdoktorater.
Kilde: NTB

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE