Styrker vår motstandskraft mot ekstremisme
- Aktive Fredsreiser i Risør og andre tilsvarende organisasjoner bidrar til å styrke samfunnets motstandskraft mot ekstremisme, sa forsker Cathrine Thorleifsson da hun lørdag ettermiddag mottok prisen «Fangenes Testamente» av Helga Arntzen på Fredshuset i Risør.

- Prisvinner Cathrine Thorleifsson har bidratt til å øke vår forståelse av hvor ondskap og ekstremisme kommer fra og hvordan vi kan bekjempe det, heter det i juryens begrunnelse. Juryen berømmer også Thorleifsson som en viktig formidler av forskningen på ekstremisme. Hun har ledet den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen som la fram sin rapport i mars i år.

Juryen for prisen består av Helga Arntzen, styremedlem i Aktive Fredsreiser Vidar Fjeldstad, filosof og fredsforsker Henrik Syse, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og Agnete Schjønsby fra fredsforskningsinstituttet Prio. Prisen består av et diplom, en medalje og 75 000 kroner.

Årsaker til ekstremisme

Prisvinner Cathrine Thorleifsson har gjennom års forskning og som leder av Ekstremismekommisjonen vært opptatt av årsakene til ekstremistiske holdninger både hos enkeltpersoner og grupper. Thorleifssons engasjement ble vakt etter terroraksjonen i Norge 22. juli 2011, der terroristen bodde i samme område og gikk på samme skole som henne.

- Dette gjorde at jeg fikk øynene opp for at en terrorist kan være en av oss og at terrorisme også kan utvikles av en person som finner et digitalt fellesskap foran datamaskinen. Den digitale spredningen av ideer via de mørke krokene av internettet skiller farene for ekstremisme i dag fra tidligere tiår, sa Thorleifsson i sin takketale. Hun minnet om hvor viktig der er å bygge opp en motstandskraft mot ekstremisme, som ofte spiller på sterke følelser.

- Vi må skape trygge samfunn, ikke minst trygge digitale samfunn. Kunnskap er den viktigste digitale motgiften. Her kommer Aktive Fredsreiser og andre organisasjoner inn for å opplyse og engasjere nye grupper av ungdom, sa prisvinner Cathrine Thorleifsson.

En av de fremste

Cathrine Thorleifsson har gjennom flere år vært en av Norges og Europas viktigste forskere på ekstremisme og nasjonalisme og juryen konkluderer med at hun er en verdig mottaker av prisen. Fangenes Testamente er en pris som gis til enkeltpersoner og institusjoner som bruker av sin kunnskap til å bygge beredskap mot ondskap, vold og ekstremisme, inspirert av lærdommen vi kan trekke av nazistenes folkemord under andre verdenskrig.

Prisen er innstiftet av Tollef Larsson og Helga Arntzen.
Prisutdelingen bød ellers på «fredssanger» formidlet av Hanne Charlotte Paulsen og en taktfast og livlig avslutning med dans og trommer ledet av Safia Y. Abdi. Ordfører Kai Strat var tilstede og åpnet prisutdelingen.

Helga Arntzen overrekker prisen til Cathrine Torleifsson

- Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet jeg har vært engasjert i, sa prisvinner Charlotte Thorleifsson som fikk prisen Fangenes Testamente overrakt av Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Cathrine Torleifsson

- Vi forebygger ekstremisme ved å styrke fundamentet for gode liv for alle, sa prisvinner Cathrine Thorleifsson.

Safia og Cathrine

Trommer Safia Y. Abdi lokket både prisvinner og resten av forsamlingen ut på dansegulvet på Fredshuset.

Hanne Paulsen

Hanne Charlotte Paulsen sang viser med freds-tema med stor innlevelse.
Ordfører Kai Strat

Ordfører Kai Strat åpnet prisutdelingen og fortalte blant annet om motstandsmannen og krigsfangen Arne Bakke fra Risør.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE