Økt interesse for bussferier

Bussarrangørene i Norsk Reiselivsforum (NRF) merker økt interesse for bussferie, både for reiser innenlands og utenlands.  Spesielt opplever næringen en  økning i gruppereiser. – Norge følger en internasjonalt trend som påvirker turbuss-operatørene positivt,   sier leder i NRF, Rolf Forsdahl. 

Forsdahl tror busselskapene som opererer innen opplevelsesreiser kommer til å øke sine markedsandeler i en situasjon hvor charter- og ruteflyarrangørene ser sine markedsandeler krympe. Internasjonalt har bussferier fått økt oppmerksomhet de senere år. Denne utviklingen har nå nådd Norge.
- Vi har gjennomført en undersøkelse blant reisende. Denne viser at 70 prosent av de reisende kommer tilbake. Dette er et høyt tall i forhold til at feriekonsepter med buss fortsatt er å betrakte som nytt for de fleste, mener Forsdahl.

Bussarrangørene registrerer at kollegene som driver innen  fly og chartertrafikk er inne i en negativ trend.
- Vi ønsker å fokusere på egne konsepter med buss i fokus. Men vi har også utviklet konsepter for ”fly til bussen”.  Enkelte vil at bussferien skal starte hjemme, mens andre vil starte bussferien i en annen by eller i et annet land. Vi legger vekt på å være pragmatiske, sier Forsdahl.

Bussarrangørene har lagt særskilt vekt på at ferieturer med buss skal være sosialt, opplevelsesrikt, avslappende og inkluderende. I tillegg er bussene utstyrt på en slik måte at standarden oppleves som ”First Class”.
- Bussferie er også å etablere nye relasjoner og venner. Vi har flere eksempler på reisende som har fått ”venner for livet” på bussferien og som senere reiser sammen, sier Forsdahl.
Bussarrangørene har utarbeidet retningslinjer som gjelder for de ulike operatørene. Dette omfatter busstandard, service, uniform for sjåfør og reiseleder, selskapsøkonomi, samt etterleve de internasjonale bestemmelsene for kjøre-og hviletid. 
- Samtlige arrangører er også medlem av Reisegarantifondet. Reisende er opptatt av trygghet på flere områder, og det har vi arbeidet aktivt for å etablere, sier Forsdahl. Han opplyser videre at i tillegg til sjåfør er det alltid en reiseleder med på turene.
- Samholdet som etableres på en bussreise er sterkt. Man blir på mange måter sveiset sammen som en storfamilie. Derfor kan vi trygt konkludere med at buss er sosial, sier Forsdahl.

For ytterligere opplysninger kontakt:
Rolf Forsdahl, repr. for bussarrangørene i Norsk Reiselivsforum

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE