Aktive Fredsreiser bygger Fredshus i Gambia

Tirsdag 2.10.07 dro Aktive Fredsreisers ansatte Andrzej Jozef Marciniak til Gambia for å være byggeleder på bygging av et Fredshus som også inneholder klasserom for dataundervisning ved Universitetet i Gambia.

Vi har fått de første bilder fra ryddingen av tomta.
20.10. var forskalningen til fundamentet lagt. Bygningen blir 35x20 m -tilsammen 700kvm - foreløpig 4 m høy.
(Det drømmes om å skaffe midler til enda en etasje).

Bygningen skal inneholde

2 dataklasseom,
4 små klasserom,
et rom for fredsutstilling,
2 kontorer og
6 toaletter.

Aktive Fredsreiser vil få sitt eget lille kontor der, og i Gambia blir Aktive Fredsreiser startet som en NGO.

Det statlige tekniske institutt har overoppsynet med byggingen.
 
Alt prosduseres for hånd. 6 arbeidere produserer daglig ca. 600 murstein på byggeplassen. De må bære vann et godt stykke.

Mandag 22.10. skal fundamentet støpes. All sement må blandes for hånd.

Vi er imponert over innsatsen.
 
Vi får snart flere bilder – følg med i utviklingen.

22.10.07

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE