Risørs ordfører medlem av "Majors for Peace"

I februar i år ble Risørs ordfører, Knut Henning Thygesen, medlem av organisasjonen ”Majors for Peace”. Dette initiativet ble tatt av ordføreren i Hiroshima i 1982 og målet er avskaffelse av atomvåpen. På tross av kort medlemskap har vår egen ordfører allerede initiert en ny kampanje.

Organisasjonen ”Majors for Peace” tilbyr byer over hele verden en mulighet til å arbeide sammen på tvers av landegrensene for avskaffelse av atomvåpen. 2. mars i år kunne organisasjonen telle hele 2777 ordførere i 134 land. Norge er representert med 86 medlemmer.

En viktig pådriver

Aktive Fredsreiser har vært en viktig pådriver for å få Risørs ordfører til å bli medlem av ”Majors for Peace”. Daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ble selv klar over organisasjonen i 2006 da hun skulle delta på the World Peace Forum i Vancouver, Canada. Hun syntes organisasjonen virket interessant i forhold til å vise et standpunkt, og spilte allerede da forslaget inn daværende ordfører i Risør, Lars Lauvhjell.  

Ung medlemsskap

Odfører Knut Henning Thygesen

Til tross for ungt medlemskap har Risørs ordfører blitt raskt engasjert. Knut Henning Thygesen har sett verdien av nettverket som ”Majors for Peace” tilbyr og allerede tatt initiativ til en ny kampanje. Ordføreren oppfordrer sine kollegaer til å støtte kampanjen for internasjonal anerkjennelse av folkemordet mot kurderne i 1988.

En norsk ordføreraksjon som støtter dette kravet vil være en viktig støtte til det kurdiske folket, men også en støtte til kampen for fred og menneskerettigheter generelt, hevder ordfører Knut Henning Thygesen.

Et folkemord

Den 16. mars 1988 ble den kurdiske byen Halabja bombet av Irakisk artilleri. Saddam Hussein og Ali Hassan al-Majid stod bak bombingen med napalm og fosfor, hvor minst 5000 mennesker mistet livet. Hendelsen var et ledd i en storoffensiv mot det kurdiske folket i Nord Irak. Kurderne skulle fjernes og tallene er usikre, men det antas at mer enn 182 000 mennesker ble drept i prosessen.

Massakren i Halabja vakte lite oppsikt i vestlig presse, men ble allment kjent da Bush-administrasjonen forberedte krigen mot Irak. Under rettsaken mot Saddam og under den pågående rettsaken mot al-Majid, trekkes kampanjen mot Kurderne frem. Ugjerningen har opprørt en hel verden og er av Human Rights Watch karakterisert som folkemord etter FNs definisjon fra 1951

Det pågår nå en internasjonal kampanje for å få anerkjent denne krigen som folkemord og bringe det inn for FN. I Norge støttes kampanjen av over tretti organisasjoner og partier.  

Få din ordfører med!

Aktive Fredsreiser oppfordrer alle sine lesere til undersøke om sin respektive by og ordfører har meldt seg inn i ”Mayers for Peace” og hvis ikke, være en aktiv støttespiller og pådriver for å få dette til å skje. Ordførere er travle mennesker og tenger at noen tilbyr dem informasjon om slike viktige foretak.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE