Nekrolog Odd Fjælberg

Av Aktive Fredsreiser

Et tidsvitne har trådt ut av rekken

Det er med vemod vi mottok beskjeden om Odd Fjælbergs bortgang 29. oktober. Å høre ham selv fortelle sin historie gjør inntrykk, for det er ikke noen som kan formidle historien bedre enn de som selv opplevde den.

Odd FjælbergMed en konsentrasjonsleir som ”ramme” blir inntrykket ytterligere forsterket.
Fjælberg var ikke av dem som måtte rope høyt for å bli hørt, for hans historie var så sterk at den gikk like inn i hjerterota på tilhørerne. På sin enkle, likeframme måte fortalte han om sine mange opplevelser under krigen. Fra den dagen han ble arrestert, om tiden på Grini, og fra oppholdet i den tyske konsentrasjonsleiren Stutthof – dit han ble sendt sammen med 274 norske politifolk.

Fjælberg var alltid svært nøye med å skille mellom nazistenes Tyskland og dagens Tyskland, og det var nettopp dette som gav spenning og bredde til hans temakvelder. Vi fikk presentert en del av Europas krigshistorie som vi ikke må glemme, men som vi skal trekke lærdom av. Denne kunnskapen skal vi bruke for å bygge opp et Europa som er tuftet på demokrati og det enkelte menneskes ukrenkelig menneskeverd. Det var Fjælbergs utvetydige budskap.

Selv om han i rikt monn kunne trekke fram dramatiske hendelser fra sin tid som konsentrasjonsleirfange, så var det ikke det elementet som var viktigst for ham. For ham var det av større betydning å framholde hvor avgjørende det var å holde sammen, og bevare et dypt vennskap, selv under de usikre og vonde forholdene som rådet i leiren. Han fortalte hva mobbing kunne føre til, når dette ble satt inn i et system.

Disse tingene trakk han opp til vår egen tid, og han formidlet et klart budskap om at vi alle har et ansvar for å stoppe mobbing. Enten det nå foregår på den politiske arena, eller i norske skolegårder.

Han behersket kunsten å være en dyktig forteller, og han brukte et språk som ungdom forstår. Hans framstilling var iblant godt krydret med en god porsjon humor, i en fin balansegang med alvoret i hans beretning. Derfor hadde han også tilhørerne i sin hule hånd fra første stund.
Odd Fjælberg kan med rette betegnes som en ”Aktiv Fredsreiser”, og han brukte en stor del av sin pensjonisttilværelse som tidsvitne for Aktive Fredsreiser, Risør. Flere hundre norske skoleungdommer har fått være med ham på tur, eller hatt besøk av ham på skolen, og fått høre han dele av sin dyrekjøpte, men rike kunnskap.

Fjælberg fikk i desember 2009 menneskerettighetsprisen fra Sola kommune og Sparebank 1 SR-bank for sitt arbeid for å videreformidle historien til yngre generasjoner.

19. oktober 2010 mottok han Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats under krigen og for sitt viktige bidrag som tidsvitne for Hvite Busser og Aktive Fredsreiser.

Nå er Odd Fjælberg trådt ut av tidsvitnenes rekker, men han har tråkket opp tydelige spor. Som stikkord for disse kan vi sette: Lær av historien – bruk fortiden til å gjøre framtiden bedre.

Vi lyser fred over Odd Fjælbergs minne.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE