Nekrolog Anders Gogstad

Aktive Fredsreiser

Et av våre kjære tidsvitner, Anders Gogstad, er dessverre gått bort.
Anders Chr. Gogstad, født 1923, vokste opp i Oslo, men var bosatt i Kragerø.
Han var en engasjert mann, og aktiv både som foredragsholder og forfatter. I tillegg reiste han også som tidsvitne for Aktive Fredsreiser og han var med på flere reiseledersamlinger, der han holdt foredrag og underviste.

Anders GogstadMed sin brede erfaring fra en rekke felt innen okkupasjonstiden, og ikke minst fra den vanskelige og turbulente tiden etter krigen, var han med på å gi skoleelevene et godt utgangspunkt for videre fordypning i denne spesielle tidsepoken i vårt lands historie.
Som lege hadde han flere viktige oppdrag, bl.a. for WHO, og han var faglig ansvarlig for et rehabiliteringsprosjekt i Nord-Vietnam, like etter Vietnam-krigen.

Anders Gogstad var også en av de studentene som ble arrestert 30. november 1943.
Anders Gogstad fikk kongens fortjenestemedalje i oktober 2009.

Vi lyser fred over hans minne.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE