Holocaustdagen 2011

27. januar er datoen for frigivelsen av fangene i dødsleiren i Auschwitz, og er erklært som den Internasjonale minnedagen om ofrene for Holocaust.
Aktive Fredsreiser markerer Holocaustdagen kl 12:00 på Fredshuset.

Markering i Fredsparken av Holocaustdagen 2009

Maria Gabrielsen har hatt mange turer med Aktive Fredsreiser som tidsvitne. På markeringen vil hun videreformidle sin historie til yngre generasjoner. Ordfører Knut Henning Thygesen holder appell, og elever fra Risør Ungdomsskole bidrar med ulike innlegg.

Maria Gabrielsen

Maria Gabrielsen

Maria vokste opp i Wien i Østerrike sammen med foreldre og seks søsken. Faren hennes var jøde, mens moren kom fra en tysk familie. Da krigen brøt ut, ble Marias mor forelsket i en SS-offiser.
Marias barndom ble brutalt endret da hennes mor anga sin egen ektemann og barnas far til Gestapo. Han ble sendt til gasskammeret i Auschwitz. Deretter anga hun sine egne barn, og Maria og hennes seks søsken blir sendt til konsentrasjonsleiren Therezienstadt.

Maria og søsknene overlevde, og de ble viktige vitner da tragedien ble rullet opp og moren stilt for retten i Wien etter krigen. Hun ble dømt til fem års hardt straffearbeid, og søsknene ble satt bort til pleieforeldre. I 1947 kom Maria til Norge. Hun traff Asbjørn Gabrielsen, de giftet seg og slo seg ned i Sandefjord.

Internasjonal minnedag

Ordet Holocaust betyr brennoffer og er betegnelsen på det statsledede folkemordet på jøder og andre etniske, religiøse, politiske og seksuelle minoritetsgrupper i Europa og Nord-Afrika som det nazistiske Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945. 
Holocaustdagen markeres over hele landet for å minnes ofrene.
Les mer om de ulike arrangementene på www.holocaustdagen.no. Her får man også tips til filmer, nettsider etc.
FNs medlemsland ble i 2005 oppfordret til å arbeide aktivt overfor skolene. På Utdanningsdirektoratets sider kan man lese mer om hvordan undervise Holocaust. (Ny fane)

Holocaust-dagen 27. januar i Fredshuset, Risør

Program:

Kl. 12:00 - ca 13:15
Appell v/Knut Henning Thygesen - Ordfører i Risør
Hovedforedrag v/Maria Gabrielsen - Aktive Fredsreisers tidsvitne
Innlegg av 10-klase v/Risør ungomsskole

Kl. 13:15 kaffe og kake

Alle hjertelig velkommen!

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE