Internasjonal kvinnedag

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer Amnesty Gruppe 126, Røde Kors kvinnekafe, Sutukobas venner og Fredshusets venner til åpent arrangement på Fredshuset i Risør.

kvinnedagen

FN har bestemt at temaet for kvinnedagen 2011 er: Equal access to education, training and science and technology: Pathway to decent work. Målet er at kvinner skal få lik tilgang til utdanning, opplæring, vitenskap og teknologi og muligheten til arbeid på lik linje med menn.

Like muligheter til arbeid er en rettighet som norske kvinner har kjempet for i mange år. I dag har vi kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, men flere steder i verden er det kvinner som fortsatt har en lang vei å gå før de kan sies å ha samme muligheter og rettigheter som menn.

Historisk år for kvinnekampen

Tidligere i år ble det nye FN-organet UN Women opprettet. Organet skal sikre kvinner sine rettigheter til å delta i samfunnet på lik linje med menn. Tall fra FNs nettsider viser at:

* Kvinner utgjør 70 % av verdens fattige

* Av alt arbeidet i verden utfører kvinner 66 %, de produserer 50% av maten, men får 10% av inntektene og eier kun 1% av eiendommene

* Dersom gjennomsnittlig avstand til månen er 394 400 km, så går kvinnene til sammen i Sør- Afrika fram og tilbake til månen 16 ganger om dagen, for å hente vann til husholdningen

* I arabiske stater er det bare 28 % av arbeidsstokken som er kvinner.

* I Mexico bruker utearbeidende kvinner 33 timer i uka på husarbeid. Mennene bruker seks timer.

* I 2008 var kun 18.4 % av parlamentsmedlemmene i verden kvinner.

* 17 av verdens statsoverhoder er kvinner.

* Rwanda har det høyeste antall kvinner i parlamentet. Etter valget i 2008 var det 56 % av setene.

* For kvinner mellom 15 og 44 år, er vold en av hovedårsaken til død eller uførhet.

* Av 300 fredsavtaler for 45 konfliktsituasjoner de siste 20 årene etter den kalde krigen, har 18 avtaler nevnt seksuell vold for 10 av konfliktene

Arrangement på Fredshuset

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars inviterer Amnesty Gruppe 126, Røde Kors kvinnekafe, Sutukobas venner og Fredshusets venner til åpent arrangement på Fredshuset i Risør. Markeringen starter klokken 19.00 og varer til ca klokken 22.00.

Arrangementet på Fredshuset kan betegnes som en årlig tradisjon etter flere vellykkede markeringer. Det er lagt opp til at også dette årets markering skal engasjere, informere og inspirere de fremmøtte.

Foreløpig er det klart at "Kvinnenes tale" vil være ved Cèline Thommesen, en gründer med smittende pågangsmot og vilje.

Organisasjonen Amnesty fokuserer på sentrale menneskerettighetsbrudd som rammer verdens kvinner på den internasjonale kvinnedagen. Pål Holte kommer til Fredshuset for å fortelle om Amnestys 8. mars aksjon i Nicaragua.

Det blir musikalske innslag ved Hanne Gryting, koret No Bells og Inga Halvorsen. Det er også mulig at man kan få oppleve burmesisk dans, samt instruksjon og trening i magedans!

- I tillegg til det fastlagte programmet ønsker vi at dette også skal være et arrangement med rom for spontane innslag og tid til å prate, sier Anne Stien Grimsrud i Risør Røde Kors Internasjonale Kvinnekafe.

I løpet av kvelden er det lagt opp til en pause med servering.

Alle er hjertelig velkommen, både kvinner og menn.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE