21. mars - Internasjonal dag mot rasediskriminering

Dagen skal rette fokus mot kampen for å avskaffe alle former for rasediskriminering. Datoen er valgt fordi 21. mars 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville, Sør-Afrika. Befolkningen protesterte med fredelige midler mot apartheid da de ble angrepet.

Logo: FN Rasediskriminering
Bilde: FN rasediskriminering

Et fundament i Aktive Fredsreiser virksomhet er arbeidet mot diskriminering. Dette ønsker vi å markere i forbindelse med FNs dag mot rasediskriminering 21. mars. Det mangler nemlig ikke på historiske eksempler der stater har diskriminert på bakgrunn av rase og etnisitet. Deltakere på våre turer til Tyskland og Polen, får med egne øyne se hvordan Hitlers regime utførte grove overgrep mot grupper i befolkningen som ble oppfattet som ”annerledes”.

Apartheid-regimet i Sør-Afrika er et eksempel på et samfunn der diskrimineringen var grunnleggende for statens eksistens. Et grelt eksempel fra nyere tid er diskrimineringsregimet i Rwanda før massakrene der.  Men vi trenger ikke å gå til utlandet for å finne historiske tilfeller av myndigheters diskriminering. Samer, kvener, sigøynere og tatere er alle grupper som har blitt utsatt for urettferdighet og forfølgelse i vårt eget land.

I dag er diskriminering på nivå med apartheidstyret i Sør-Afrika så godt som utryddet, men mennesker forskjellsbehandles fortsatt på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. I avisene kan man lese om den daglige diskrimineringen av romanifolket i Europa. I Afrika har flere konflikter blusset opp på grunn av forskjellsbehandling av ulike etniske grupper. Eksemplene viser at rasediskrimineringskonvensjonen som ble vedtatt i 1969 er aktuell også i dag.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE