Solidaritetsdag

Solidaritet betyr å bry seg om hverandre, på tvers av landegrenser og kulturer. Dette står sentralt i Aktive Fredsreisers virksomhet og på våre skoleturer. Ungdom medvirker til internasjonal solidaritet på mange plan. Et eksempel er skoler som arrangerer solidaritetsdag der inntekten går til våre prosjekter i Gambia.

Roll-up Solidaritet

En av skolene som har samlet inn penger er Seljord ungdomsskole. I løpet av to innsamlinger har elevene fått inn hele 44 087 kroner.

Aktive Fredsreisers prosjekter støtter:

- Landsbyutvikling: Vi bidrar til bredt anlagt distriktsutviklingsprogram i landsbyen Sutukoba
og distriktet Wuli. Her legger vi vekt på skole og utdanning ved siden av landbruk og helsestell.

- Skolegang: Aktive Fredsreiser støtter 180 fadderbarn gjennom Sutukobas Venner. Foreningen formidler bidrag fra ulike faddere til elever på barneskolen, og helt opp til universitetsnivå.

- Undervisningsbygg og fredshus: Ved universitetet i Gambias hovedstad Banjul bidrar Aktive Fredsreiser til oppbygging av et fredshus med rom og utstyr til dataundervisning og fredsstudier bygget på afrikanske tradisjoner. Bygget har blant annet blitt sponset gjennom salg av gavekort på mursteiner. I 2010 har elever som har reist på skoleturer med Aktive Fredsreiser støttet fredshuset gjennom å donere mynter de har til overs. Til sammen kom det inn kr. 183 647, også dette er en rekord. Vi regner med at bygget blir innviet i mars av Desmond Tutu

Aktive Fredsreiser har i flere år sponset bygging av undervisningsbygg og lærerboliger i Gambia.

- Risprosjekt: Prosjektet er et samarbeid mellom Sutuobas Venner, den gambiske regjeringen, Aktive Fredsreiser og landsbyen Sutukoba. Målet er å forbedre produksjonen av ris for å øke inntektene til familiene i landsbyen Sutukoba gjennom selvdrevet moderne jordbruk.

- Brønner: Aktive Fredsreiser har det siste året sponset opprettelsen av to brønner i landsbyen Sutukoba slik at man har tilgang på rent vann. Blant annet har skolen fått en egen brønn med handpumpe.

Disse prosjektene støtter FNs tusenårsmål.

Les mer om våre prosjekter.

Aktive Fredsreiser har utformet en egen roll-up til solidaritetsdager. Den inneholder tekst og bilder som viser hva innsamlingen går til. Alt som blir samlet inn går i sin helhet til prosjektene i Gambia.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE