Nekrolog Jon Fryjordet

Med Jon Fryjordets bortgang 13. juni 2013 har enda et av våre tidsvitners stemme stilnet. Han ble født på Lillehammer i november 1923 og vokste opp der. Etter gymnaset dro han til Oslo og fortsatte studiene i realfag selv om det var krig i landet.

Jon Fryjordet

Fryjordet var en av de rundt 1200 studentene som ble arrestert 30. november 1943. Selv om han aldri hadde drevet illegalt arbeid, ble han i januar 1944 sendt til Tyskland med fangeskipet Donau, og han havnet etter hvert i konsentrasjonsleiren Buchenwald. Da var han 20 år gammel.

Oppholdet i nazistenes varetekt ga ham mange inntrykk. Her så han hvordan de grunnleggende prinsippene i menneskeverdet ble helt tilsidesatt, og han fikk med egne øyne se hvilken brutal ideologi Hitler og hans medløpere sto for.

For ham var det helt naturlig å dele innholdet i Røde-Korspakka med de fangene som ikke fikk noen pakke. Ikke minst hjalp han barna i leiren med mat.

Da han etter krigen kom hjem igjen til Norge var inntrykkene fortsatt inntakt. Nettopp nestekjærlighet og respekt for det enkeltes menneskets egenart var drivkraften i Fryjordets ulike engasjement. Å ikke stille seg likegyldig når liknende destruktive ideologier dukket opp ble viktig for ham.

Fryjordet hadde en solid historisk innsikt og han delte villig av sine erfaringer i møtet med norske ungdommer. For ham var det viktig å formidle okkupasjonshistorien på en måte som gjør at unge mennesker begynner å reflektere.

Han hadde som arbeidsmotto: Gjennom refleksjon skapes engasjement, og ved engasjement kan mange konflikter løses på en konstruktiv måte.

Han var svært begavet og han brukte helhjertet sine evner til beste for skoleelevene på tematurene, og etter en av sine reiser som tidsvitne for Aktive Fredsreiser sa Fryjordet:

Vi skal heller ikke underslå at det også er en reise inn i oss selv. De unge oppdager at det åpner seg dører hvor det ligger muligheter til å skape en bedre verden for oss alle sammen.
Mitt ønske med disse turene er at dagens unge skal lære av historien. Vi kan ikke leve historien om igjen, men vi kan lære av de feil som er gjort, og sammen sette våre krefter inn i positive og konstruktive fredsskapende prosesser på ulike plan. Da tror jeg vi kan hindre mange konflikter,

Fryjordet tok seg god tid i møte med de unge, og han hadde tid til å lytte til hva de hadde på hjertet samtidig som han var nærværende og omsorgsfull.

Vi er mange som vil savne hans lune måte å være på, og vi sitter tilbake med mange gode minner om et raust menneske.

Vi lyser fred over Jon Fryjordets minne.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE