Nobel Fredspris 2013

11.oktober i år kunngjorde Den Norske Nobelkomite at Nobels Fredspris for 2013 skal tildeles «Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPWC)», eller «Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OFKV)» - som den kalles på norsk.

I komiteens begrunnelse heter det blant annet at årets prisvinner har stor betydning for arbeidet med å avskaffe kjemiske våpen. OPWC har drevet sitt arbeid gjennom inspeksjoner rundt om i aktuelle områder. De har også deltatt aktivt i destruksjon av allerede eksisterende kjemiske våpen.

Konvensjonen de legger til grunn for sitt arbeid ble påbegynt i 1992/93, og trådte i kraft i 1997. Alt i alt er det 189 stater som hittil har sluttet seg til konvensjonen. For de av medlemslandene som har kjemiske måten, har tilslutningen til OPWC gjort at de har gått med på å ødelegge sine kjemiske våpen innen april 2012; en frist som altså er utløpt. Det er likevel en kjensgjerning at denne tidsfristen ikke har blitt overholdt av enkelte medlemsland, blant annet store stater som Russland og USA.

Kjemiske våpen har vært brukt i mange kriger og konflikter.  Under første verdenskrig var kjemiske våpen en betydelig del av stridsarmeringen, noe som var en medvirkende årsak til at Genev-konvensjonen av 1925 forbød bruken av denne typen våpen. Men på tross av dette forbudet, ble det ikke gjort et klart og tydelig nok vedtak om forbud mot produksjon og lagring.

I løpet av andre verdenskrig ble kjemiske våpen brukt på konvensjonelt vis, men også som middel for massedrapene i nazistenes konsentrasjonsleire rundt om i Europa i form av blant annet gassen Zyklon-B.

I vår egen tid har vi vært vitner til at kjemiske våpen igjen har vært brukt. Syria har hatt verdens oppmerksomhet rettet mot seg etter at det ble avdekket bruk av slike våpen mot landets egne innbyggere. Og nettopp de grufulle begivenhetene som har funnet sted under borgerkrigen i Syria, viser nødvendigheten av det arbeidet OPCW holder på med.

I Alfred Nobels testament ble det lagt vekt på nedrustning i alle henseender. Det er derfor ikke bemerkelsesverdig at de som er satt til å fullbyrde Nobels testament gjennom utdelingen av fredsprisen, velger nettopp OPCW som prisvinner. Arbeidet årets prisvinner står for og utfører er et vesentlig bidrag til en fredeligere OG sikrere verden.

På lik linje med alle tidligere mottakere av Nobels Fredspris, vil også årets vinner bli viet oppmerksomhet i Fredsparken i Risør. Deres stein vil bli lagt sammen med dem som allerede har fått sin velfortjente plass på stedet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE