Siste nytt fra våre prosjekter i Gambia

Brønnbygging Gambia

Utdanning har vært, og er, et viktig satsningsområde. I 2014 gikk deler av overskuddet fra skoleturene til bygging av skoler, samt lønn til to lærere på day-care sentrene i Sutukoba og Brief. Vi støtter også utdanningen til studenter på universitet og høyskole.

I høst startet for første gang en kvinne fra Sutukoba på universitetet. Skolepengene er betalt av Aktive Fredsreiser. Vi håper at flere jenter fra Sutukoba velger å ta høyere utdannelse i fremtiden.

I tillegg til fadderbarn og støtte til studenter gjennom Sutukobas Venner, har vi også prosjekter innen matproduksjon og vannforsyning i Sutukoba og Wuli- distriktet.

Her støtter vi utvikling av:
- Solcellepanel
- Grønnsakshage
- Risfelt og dyrking av bananer
- Brønner

I tillegg til vårt langsiktige utviklingsarbeid, bidrar vi når det oppstår akutte situasjoner slik som flom og tørke. Flere områder i Gambia er fortsatt sårbare etter den akutte matkrisen i 2012.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE