En sier for barn og unges rettigheter

Nobels Fredspris

Aktive Fredsreiser gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels Fredspris. De to tildeles prisen for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

17-årige Malala Yousafzay fra Pakistan er historiens yngste fredsprisvinner. Nobelkomiteen slår fast at Malala har, til tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Kailash Satyarthi er en indisk aktivist som kjemper for barns rettigheter. I kunngjøringen fra Nobelkomiteen begrunnes tildelingen med at Kailash med stort personlig mot, i tradisjonen fra Gandhi, har ledet ulike former for fredelige protestaksjoner og demonstrasjoner. Målet med protestene har vært å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

På den internasjonale Menneskerettighetsdagen 10. desember legger Aktive Fredsreiser ned en stein med prisvinnernes navn i Fredsparken. Dette skjer samtidig som utdelingen av fredsprisen på Oslo Rådhus som vi vil følge på storskjerm på Fredshuset.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE