70 år siden frigjøringen av Auschwitz

Auschwitz

Auschwitz har blitt selve symbolet på Holocaust. 27. januar er det 70 år siden den tidligere utryddelsesleiren ble frigjort. Dette markeres med et stort og unikt arrangement hvor blant annet tidsvitner fra Aktive Fredsreiser deltar.

Et av tidsvitnene som drar til markeringen er Maria Gabrielsen fra Sandefjord (født i Wien). Maria ble personlig berørt av folkemordet under andre verdenskrig. Hennes far var jødisk, og ble drept i Auschwitz i 1943. Selv ble Maria sendt til Theresienstadt sammen med sine seks søsken. Det var Marias egen mor som anga søskenflokken og faren. Mer informasjon om Maria Gabrielsen

Etter krigen kom Maria til Norge. I dag reiser hun som tidsvitne for Aktive Fredsreiser.

Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen,  er også invitert til å delta på det offisielle programmet i Auschwitz.

- Frigjøringen av konsentrasjonsleirene avdekket det grusomme omfanget av nazistenes massemord. 70-årsmarkeringen er en påminnelse om hvorfor vernet om menneskeverdet og menneskerettighetene er så viktig, slår Arntzen fast.

Holocaustdagen

27. januar er også den Internasjonale Holocaustdagen. FNs medlemsland ble i 2005 oppfordret til å arbeide aktivt overfor skolene med det formålet at noe liknende ikke skal kunne skje igjen. Dagen markeres flere steder i landet, blant annet på Akershuskaia i Oslo - stedet hvor de norske jøder ble deportert i 1942 med S/S Donau. Det er HL-senteret som har ansvaret for arrangementet.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE