Kongelig utmerkelse til Haakon Sørbye

Lørdag 14. mars feiret vårt tidsvitne Haakon Sørbye sin 95-årsdag i Oslo, sammen med 24 fra sin familie til stede. Samtidig fikk han også den store overraskelsen å bli tildelt Kongens fortjenstmedalje.
Preben Dietrichson fra Hvite busser leste opp begrunnelsen for tildelingen og Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser festet medaljen på jubilanten.

Haakon Sørbye

I tildelingstalen het det bl.a.:
Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon 7. i 1908. Statuttene ble revidert siste gang 30. mars 2012.

Av statuttene for denne medaljen fremgår bl.a. følgende:

Medaljen utdeles som belønning for:
Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats,

Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning,

Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Med grunnlag i dette meddeler jeg hermed at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Haakon Sørbye verdig til å motta Kongens fortjenstmedalje. Dette er ikke bare en viktig begivenhet for hovedpersonen, men også en merkedag for de som tok initiativet som ledet frem til dagens medaljeoverrekkelse.

Som de fleste hjemvendte NN-fanger snakket han lite om sine opplevelser som fange. Enkelte bruddstykker ble nok omtalt men det var mest artige historier knyttet til mennesker som han hadde delt celle med. Selve fangenskapet, og særlig oppholdet i Tyskland, var og ble en lukket bok. Jobben opptok mesteparten av hans tid og han hadde mange gjøremål med hus og hage. Krigsopplevelsene dukket stadig opp i form av mareritt, stadig på flukt med tyskere i hælene.

Men så begynte hans tidligere medfanger å snakke om sine opplevelser, og organiserte i 1993 en tur tilbake til Natzweiler der han og ektefellen Ruth var med. Og så stiftet fangenes etterkommere en forening i 1994, Natzweilergruppen, som har arbeidet videre med informasjonsarbeidet om det som hendte. For at ikke et slikt fremmedhat skal vokse igjen. På deres oppfordring holdt han foredrag om sine opplevelser, og har reiste flere ganger på Natzweilergruppens reiser, til fangeleiren Natzweiler, Dachau og andre leirer siden 1996 og fortalt om hva han opplevde. Senest var han der i september 2014 og fortalte til de 50 norske annengenerasjons deltakerne på turen.

Som pensjonist de siste 17 årene har hans viktigste aktivitet vært å reise som tidsvitne for Hvite Busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser. Han har fortalt sin historie til tusenvis av norsk ungdommer på temakvelder i Auschwitz og Berlin. Høsten i fjor var han på reisefot i nærmere 10 uker og han er vel en av de få gjenlevende første generasjons tidsvitner som fortsatt reiser. Og han planlegger flere turer denne våren.

Et aktivt tidsvitne for Aktive Fredsreiser

- 2014 var Sørbyes mest aktive år. Til tross for sin høye alder har han klart å betjene 51 turer med 3 375 deltagere. Dette er en enorm innsats til det beste for samfunnet.
Helt siden år 2000 har du reist som tidsvitne med Aktive Fredsreiser. Kanskje også før denne tiden, og de siste 2 årene har du nesten vært verdensmester til å holde foredrag for skoleklasser i Auschwitz. Du forteller din historie til en lydhør forsamling. Det betyr så uendelig mye at ungdom får treffe deg.
Du er vel nesten uslåelig med antall elever du har delt din historie med. I tillegg til din innsats i Aktive Fredsreiser har du også gjort en stor innsats for Hvite Busser. Du har også holdt foredrag på skoler her i Norge. Vi gratulerer deg med utmerkelsen, og takker samtidig for din unike insats som tidsvitne for oss, sa Helga Arntzen, og avsluttet med noen egne lyriske tanker:

Se på solen, den gløder og skinner
slik som du er påtenkt å gløde å skinne
Se på månen, den lyser et klart lys
og minner oss om kvelden og roen
Se på bølgene, de går i livets bevegelse,
det går høyt og lavt
Se på deg selv, som den enestående skapning du er,
Du betyr mye: for deg, for meg og for oss.

For 2015 er det i Aktive Fredsreiser foreløpig til sammen 228 turer med 14.777 deltagere.  Og Sørbye er et av de tidsvitnene som ønsker å være med på flere turer også dette året.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE