En klok veiviser har gått bort

18. mai kom budskapet om at vårt tidsvitne Tollef Larsson var gått bort. Om tre uker ville han fylt 100 år. Ved hans bortgang har vi mistet en av våre gode støttespillere og en klok veiviser.

Tollef Larsson

Larsson har hatt stor betydning for Aktive Fredsreiser i alle år. Han har delt sin livshistorie med tusenvis av skoleelever, og for Aktive Fredsreiser var han både tidsvitne og rådgiver. Som tidligere NN-fange hadde han en dyp innsikt i hva som skjer når menneskeverdet blir tilsidesatt.

Han var NN-fangenes stemme, og derfor var han spesielt engasjert i å bruke sine egne erfaringer,  til å bekjempe ondskap og menneskeforrakt.
Han var med på å legge opp fundamentet i et manifest, hvor ideologi, formål og temeaer skulle meisles til en helhet. Hans arv til kommende generasjoner er prisen Fangenes Testament.

Hans største ønske var at dette ville inspirere unge til å arbeide for fredens sak.
Larsson var en begavet mann, han hadde klare visjoner som ga oss veloverveide holdepunkter som pekte fremover, og ikke minst – han hadde en gyllen penn. Samtidig hadde han en unik evne til å snakke med alle, og høre på dem.
Tollef Larsson så fram til å skulle delta på Aktive Fredsreisers 20-årsjubileum, og Fredsdagene i Risør om noen uker. Nå står plassen hans tom. Men vi var privilgerte som fikk ha ham så lenge blant oss.

Alle ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser takker ham for alt han har vært for oss i disse årene, og vi lyser fred over hans minne.

Helga Arntzen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE