Minneord om tidsvitne Torstein Axelsen

Det var ikke riktig å tie stille.

19. november kom beskjeden om at Torstein Axelsen - et av våre siste tidsvitner har gått bort. Han fylte 100 år 18. juli i sommer. Axelsen var født på Rjukan, men vokste opp i Risør. Som 16-åring meldte han seg inn i  ”Frivillig militæropplæring” (FMO), som var datidens Hjemmevern. De fikk utlevert en Krag-Jørgensen rifle med ammunisjon. Da krigen kom skulle de forsvare landet med dette utstyret, drive sabotasje og møte en topptrenet fiende som rådde over et stort arsenal av datidens mest moderne og effektive våpen.

Torstein Axelsen

Torstein Axelsen

De var sjanseløse. 23. januar 1943 ble motstandsgruppen avslørt av en angiver, som førte til at de ble arrestert. Torstein ble sendt til avhør på «Arkivet» i Kristiansand sammen med en rekke andre. Derfra gikk turen til Grini, før den 19 år gamle Torstein ble sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, i Tyskland hvor han ble sittende i to år. Fra nå av var han ikke lenger Torstein Axelsen fra Risør, men kort og brutalt bare nr. 67753. Han opplevde nazistenes brutalitet helt fram til han ble reddet av de Hvite bussene våren 1945.

Etter krigen fikk Torstein plass på Statens politiskole (I dag Politihøgskolen) og gjennomførte et skoleår. Han jobbet først i Risør, deretter ett år i Arendal, før han endte opp i Kragerø. Der jobbet han som politimann til han gikk av med pensjon som 60-åring i 1983.

I 1984 mottok Axelsen Kongens fortjenestemedalje. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. Da hadde han jobbet ved Kragerø politistasjon i 38 år.

Han var en stor mentor for kollegene sine, en med mye erfaring - og han var en politioverbetjent av «det gamle slaget».  Torstein så alle og lyttet til alle ansatte
Han bosatte seg i Kragerø og synes ikke det var så om å gjøre og fortelle om sine opplevelser under krigen. Derfor tidde han stille om disse opplevelsene. Selv ikke hans nærmeste kolleger på politistasjonen visste noe om krigsfangenskapet hans. Det samme gjaldt overfor hans nærmeste familie. Han synes ikke det var noe å rippe opp i hva han hadde opplevd i krigsårene, og i den tyske konsentrasjonsleiren.

Samtidig forsto han at det er viktig å fortelle, slik at ikke disse hendelsene går i glemmeboka for den oppvoksende slekt. Han følte mer og mer at det var ikke riktig av ham å tie stille, og etter flere forespørsler om å fortelle norsk ungdom om sine opplevelser, begynte han som tidsvitne i 2007.
Det ble mange turer med norske skoleelever til Tyskland. Den siste turen gjennomførte han 94 år gammel. Han gjorde en viktig jobb for oss i Aktive Fredsreiser, og vi husker ham som et verdifullt tidsvitne som fortalte fra sine erfaringer. Han hadde sin egen solide måte å formidle historien på., og det var alltid viktig for ham å være tydelig på hvordan hvert enkelt menneske kan være med på skape fred. Dermed skapte han håp og optimisme blant tilhørerne. Samtidig tok han seg alltid tid til en samtale på tomannshånd. Turene med Axelsen vil aldri ble glemt.

Vi lyser fred over Torstein Axelsens minne.
Reiseledere og ansatte i Aktive Fredsreiser

Torstein Axelsen ble begravet fra Kragerø kirke fredag 1. desember klokken 11.30

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE