Nekrolog Ole Odd Berge

Vårt tidsvitne Ole Odd Berge født 10. mars 1943, gikk bort 24. januar, etter lang tids sykdom. Berge deltok som tidsvitne på en rekke turer med Aktive Reiser, og gjorde seg bemerket som dyktig formidler av historien om «Natt og tåke-fangene» fra andre  verdenskrig. Han var knappe to år gammel da faren ble drept i tysk fangenskap.

Som godt voksen begynte Ole Odd å forske i farens historie, og resultatet ble boka: Han forsvant i Natt og Tåke. Han brukte lang tid på boka og gjorde grundige undersøkelser både i Norge og i utlandet.

Han oppsøkte primærkildene, og ved samtaler med fanger som hadde overlevd som Natzweilerfanger, klarte han å danne seg et bilde av farens liv som krigsfange.

Ole Odd var annen generasjons tidsvitne og på våre turer til Auschwitz fortalte han om farens reise gjennom fangenskapet til han døde i Melk i Østerrike. Da ble han drept med en sprøyte Fenol den 12. februar 1945, knappe 6 uker før fangene ble hentet av Røde Kors i marsdagene.

Reisedeltakerne satte pris på Berges store kunnskaper og vennlige framferd. Han var en inspirator for skoleelevene og tok seg alltid tid med dem, og engasjerte seg i deres spørsmål.
Berge var også en markant skikkelse som satt spor etter seg innen  Natzweilergruppen, Den norske Natzweiler og Dachaukomiteen  hvor han la ned et utrettelig arbeide.

Han har vært leder for Natzweilergruppen i 19 år, og har vært norsk representant ved flere anledninger i CID (Den internasjonale Dachaukomité) og i CIN (Den internasjonale Natzweilerkomité). I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen, som medlem av styret siden stiftelsen i 1994, og leder i en lang periode.

Berge var også ansatt som undervisningsleder på Stiftelsen Arkivet, Kristiansand fra 2005 til 2008, hvor han hadde  ansvaret for koordinering av undervisningsopplegget i forbindelse med skoleundervisningen.

Ole Odd Berge vil bli husket som en som formidlet gode verdier og kunnskap om hvordan fred kan bygges mellom mennesker fra ulike nasjonaliteter, religioner, kulturer eller politiske ståsteder.

Vi lyser fred over en god venns minne.
Ansatte og reiseledere i Aktive Fredsreiser

Ole Odd berge bisettes i Oddernes kapell 1. februar kl. 11:30

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE