Right Sidebar

Noe tekst her

Helga Arntzen fikk Reitangruppens verdipris på to millioner

Helga Arntzen fikk Reitangruppens verdipris på to millioner

Med hornmusikk, "vikinger", mange kjente fjes til stede, og en egen tilegnet hymne, ble Helga Arntzen (69) hyllet som verdens første Årets Ladejarl. Hun fikk en statuett av Odd Reitan og to millioner skattefrie kroner. Arntzen er kjent for blant annet for å ha hatt med 150.000 ungdommer til Auswitch, og som leder av Aktive Fredsreiser.

- Så mange flotte nominerte og verdige til denne prisen, men Helga utmerket seg mest av de alle. Hun har virkelig bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Hun har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vi ønsker at Årets Ladejarl skal være en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar, og det er Helga Arntzen. Jeg er stolt av at juryen gir prisen til henne, sa en glad Colonialmajor Odd Reitan.

Pris for fremtiden

Reitangruppen mottok flere enn 400 nomineringer til verdiprisen, og jobbet seg frem til en topp 20-liste tidlig på sommeren. Topp 20-listen inneholdt kandidater fra 20 til 70 år, kjente og ukjente, menn og kvinner, businessfolk og «vanlige folk». Valget var ikke enkelt for juryen da de skulle velge en vinner.

- Det var bred enighet om at Helga var den aller beste kandidaten denne gangen, men juryen hadde så mange bra i topp 20-bunken, at flere av dem vil antakeligvis være nominerte neste år også. Mange er jo svært unge, men har allerede gjort et svært godt verdibasert arbeid, så nomineringslistene vil nok ikke bli kortene i årene som kommer, sa Odd Reitan.

JURYENS BEGRUNNELSE

“Verdens første ‘Årets Ladejarl’ har utmerket seg ved å påvirke mennesker holdninger, verditenkesett og ekte verdibasert arbeid. Arbeidet for og med ungdom gjennom mange år har skapt forutsetninger for å styrke verdier man ønsker skal være representative i det norske samfunnet. Arbeidet med menneskeverd, likeverd, forsoning og respekt har bidratt til holdningsendring, forståelse og kunnskap hos en stor gruppe ungdom, og nærmere 150.000 ungdommer har deltatt på vinnerens prosjekter. Vinnerens arbeid har bidratt til større kunnskap om historie, kulturelle forskjeller og verdiarbeid, og det har skapt et enestående engasjement lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom flere tiår. Årets Ladejarl har delt erfaring og kunnskap om det hun brenner for. Hun har realisert flere av sine drømmer. Gjennom flere ulike prosjekter og initiativ, både i Norge, Polen, Tyskland og i Afrika har vinneren vært en rollemodell og en inspirasjon for andre med sitt engasjement og holdningsskapende arbeid. Vinneren har latt ikke latt tunge byråkratiske prosesser hindre arbeidet hennes, og hun har ofte gått egne, utradisjonelle veier for å nå sine mål og nå ut til sine målgrupper. Slik har vinneren motvirket likegyldighet og utvist mot. Hennes arbeid fremmer unge menneskers tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at ungdommenes egne holdninger og handlinger er avgjørende. Vinneren startet Hvite Busser i 1992 – med reiser til tidligere konsentrasjonsleirer, dannet Aktive Fredsreiser i 1998, har bidratt til blant annet jordbruksutvikling og “hjelp til selvhjelp”-prosjekter i Gambia, hun holder foredrag og kurs, har et eget forlag, og jobber med flere typer fredsarbeid på nasjonalt plan. Mottoet hennes er: Jeg vil gjøre verden til et litt bedre sted.”

Om Helga Arntzen

Helga Brigitte Arntzen (født 1. november 1942 i Heidelberg i Tyskland) er daglig leder og styreleder i Aktive Fredsreiser i Risør. Siden 1992 har nærmere 150.000 ungdommer deltatt på fredsreiser med Helga Arntzen gjennom Aktive Fredsreiser (etablert i 1998), og Hvite Busser til Auschwitz, som Helga Arntzen tok initiativ til og var med å etablere i 1992. Denne virksomheten har vært ment som et tiltak mot utbredelse av nynazismen i Norge, og Arntzens engasjement har bidratt til at nye ungdomsgrupper lærer å kjenne igjen både trusler og muligheter i utviklingen av samfunnet.

Arntzen fikk i 2006 Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for fredsarbeid på nasjonalt plan. I 2011 ble hun tildelt fortjenestekorset med bånd av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenesteorden.

Helga Arntzens tidligere verv/roller:
Ungdommens Røde Kors avdeling Risør, utenlandskontakt
Startet Fremtiden i våre henders lokallag, leder av lokallaget i Risør
Startet Amnesty International avdeling Risør, leder
Startet Redd Barna avdeling Risør, leder
Foreningen Norden avdeling Risør, utenlandskontakt
Aust-Agder Husmorforbund, utenlandskontakt
Risør Husmorlag, utenlandskontakt
Startet Ressursgruppa mot rusmisbruk i Risør, leder
Startet Sutukobas Venner 1982, styreleder/styremedlem siden da
Styreleder i Hvite busser til Auschwitz fra 1992, daglig leder fra 1994–1998
Styreleder i Aktive Fredsreiser fra 1998
Styreleder i Landeskogen Peace Center
Styremedlem i «Förderverein Gedenkstätte Berliner Mauer»

Årets Ladejarl (ny fane)

Topp 20-kandidatene (ny fane)

Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/København.

Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2011 (inkl. franchiseomsetning) for 64 milliarder kroner, sysselsetter 32.000 mennesker i Skandinavia og Latvia, og er med dette blant Norges ti største selskap.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE