Holocaustdagen markert på Fredshuset

Maria Gabrielsen forteller sin historie

- Dette er en dag da man ser tilbake, men det er også en dag da man tenker på fremtiden, sa Fredrik Sommerfelt Grønvold (15) i sin appell under markeringen. Han var en av rundt 80 elever fra Risør ungdomsskole som markerte Holocaustdagen på Fredshuset på torsdag. På markeringen deltok også tidsvitne Maria Gabrielsen og ordfører Knut Henning Thygesen.

27. januar 1945 ble utryddelsesleiren Auschwitz befridd av den sovjetiske røde arme. FN har erklært dagen som den internasjonale minnedagen for ofrene for Holocaust. På markeringen i Risør påpekte man at nazisme fortsatt tar liv. 26. januar 2001 ble Benjamin Hermansen drept av nynazister på Holmlia i Oslo. På Holocaustdagen deles Benjaminprisen ut til skoler som har arbeidet aktivt mot rasisme. I år gikk prisen til Hagaløkka skole i Asker.

Knut Henning Thygesen har appell

Ordfører Knut Henning Thygesen startet sin appell med å nevne flere eksempler på at historien gjentar seg igjen og igjen. Han slo fast at man kan lære av det som har skjedd det siste århundret. Ikke minst av de menneskene som med fare for eget liv sa ifra, og ikke var tilskuere til overgrepene.
- På en dag man forbinder med ekstremt vonde handlinger må vi ikke glemme det menneskelige. Det er alltid noen som står opp for medmennesker, også i krig. Vi kan lære mye av dem, sa Knut Henning.

Angitt av Mamma

Maria Gabrielsen

En av dem som selv har opplevd Holocaust var Maria Gabrielsen, tidsvitne hos Aktive Fredsreiser. Maria vokste opp i Wien med jødisk far og tysk mor. Under andre verdenskrig opplevde Maria at moren anga sin egen ektemann og syv barn til Gestapo. Dette førte til at de ble sendt til konsentrasjonsleir. Faren døde i Auschwitz, men de syv søsknene overlevde. Maria flyttet til Norge og bosatte seg i Sandefjord.
- Etter jeg kom til Norge har jeg hatt et veldig godt liv. Jeg er så glad at jeg overlevde slik at jeg kan fortelle historien videre, avsluttet Maria.

Reflekterte elever

Lydhør forsamling

Tiende trinn fra Risør Ungdomsskole fylte Fredsloftet på Holocaustdagen, og bidro med appeller, sang og dikt. Lærer Arvid Øya var stolt over det engasjementet ungdommene viste. Elevene hadde deltatt på skoletur med Aktive Fredsreiser i fjor høst, og opplevelsene fra turen kom også frem i elevenes bidrag. Blant annet siterte Fredrik Sommerfelt Grønvold den tidligere konsentrasjonsleirfangen Elie Wiesel i sin appell
- Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE