Menneskerettighetsdagen

Fredsprisvinnere 2014

Onsdag 10. desember markerer vi to store begivenheter i Fredsparken. I tillegg til at Nobels Fredspris deles ut, er det også den Internasjonale menneskerettighetsdagen.  I år passer dette ekstra godt; prisvinnerne Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai kjemper begge for barn og unges rettigheter.

Mottoet for årets menneskerettighetsdag er "Human Rights 365".  FN ønsker med dette slagordet å fremme at hver eneste dag i året er en dag for menneskerettigheter. Grunnlaget for FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter er at hver enkelt av oss, uansett tid og sted, innehar hele spekteret av menneskerettigheter. Disse rettighetene tilhører oss alle på like vilkår. Dette knytter oss sammen i et globalt fellesskap.

Program 10. desember i Risør

Kl. 12.30 i Fredsparken
- Elever ved Risør Voksenopplæring har innlegg
- Ordfører Per Lunden holder appell.
- Nedleggelse av stein med prisvinnernes navn i parken.

Kl. 13.00 på Fredshuset
- Vi følger utdelingen av fredsprisen på storskjerm.
- Enkel servering

Arrangementet er et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser og Risør kommune.
Alle er hjertelig velkomne!

Om fredsprisvinnerne

Nobels Fredspris går til Kailash Satyarthi fra India, og Malala Yousafzai fra Pakistan for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

17-årige Malala Yousafzay fra Pakistan er historiens yngste fredsprisvinner. Nobelkomiteen slår fast at Malala har, til tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse. I høst ble Malala også tildelt World's Children's Prize; en pris hvor barn stemmer frem vinneren. Malala valgte å gi prispengene på 50.000 dollar til gjenoppbyggingen av FN-skolene på Gazastripen.

Kailash Satyarthi er en indisk aktivist som har ledet ulike former for fredelige protestaksjoner og demonstrasjoner. Målet med protestene har vært å rette søkelyset mot

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE