Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossÅpningstalen Fangenes Testament

Aktive Fredsdager –
Fangenes Testamente. 
Risørhuset 09.06.2007.
av ordfører Lars Lauvhjell

Godtfolk, - kjære prisvinner, tidsvitner, alle deltakere og publikum!
Det er med stor glede jeg står her og får anledning til å ønske dere alle sammen velkommen til Risør også i år, og hilse vel møtt til dette viktige arrangementet her i Risørhuset!  Et spesielt velkommen til mottakeren av prisen ”Fangenes Testamente” for dette året, Kåre Lode.

Det er et sommerlig Risør som har møtt dere i dag, med en varme, som selv til Risør å være, er litt ”mot norrmalt”, så pass tidlig i juni.  Ikke at det er noe problem, tvert imot; - det er jo denne tida vi ellers ser fram mot, helt fra sommeren forsvinner med terna og svalene i september.  Men slikt knall sommervær gjør det litt vanskeligere å samle folk til innendørsarrangementer, som for eksempel dette.  Uansett, er det derfor hyggelig at såpass mange har funnet veien hit i ettermiddag.

Jeg opplever det som en stor ære at prisen ”Fangenes testamente” deles ut hvert år nettopp her i Risør, i vår lille provinskommune.  Nå er det selvfølgelig ingen tilfeldighet.  Vi er jo så heldige å ha Helga her, som med sitt store freds- og solidaritetsengasjement gjennom mange år, har bidratt sterkt til at internasjonalt fredsarbeid og mellommenneskelig forståelse står sterkt hos folk flest, ikke minst blant ungdommen.  Det synes jeg lover godt for framtida! 

Dette arbeidet har smittet over på mange andre områder, og gitt tydelige og langsiktige virkninger i vårt lokalmiljø.  Det er jeg helt sikker på har gjort Risør til et bedre sted å bo og leve i for alle.  Det er for eksempel en selvfølge at alle ungdommer som går ut av vår grunnskole, får med seg ”Aktive Fredsreisers” viktige turer til nazismens grufulle dødsfabrikker i Auschwich/Birkenau.  Det vet jeg de får forstand av, og ingen kommer uberørte tilbake derfra.  Vi har også en SOS rasisme gruppe i byen, og bevisst solidaritets – og integreringsarbeid er en viktig aktivitet i mye av frivillighetsarbeidet, i menighetsarbeidet, for eksempel blant konfirmantene, og også i kommunal regi ved en del av våre arrangementer.

Når jeg først nevner solidaritetsarbeid, synes jeg faktisk at det også er viktig å nevne at vi her i Risør, og på Sørlandet for øvrig, har en sterk tradisjon med mange kristne menigheter og mange misjonsforeninger, som egentlig var Norges første bevisste bistands- og nødhjelpsarbeidere.  De har stått for en formidabel innsats gjennom svært mange år.  Viljen til å hjelpe, og ønsket om å gjøre verden til et bedre sted, var drivkraften, og dette er faktisk en viktig del av vår Sørlandske kultur og tradisjon.  Så har jo både tankegang og innretning omkring både misjonsarbeid og bistandsarbeid endret seg en god del etter hvert, noe som har vært både nødvendig og riktig.  Men gjennom alle år har det vært den uegennyttig solidaritetstanken, som har vært drivkraften. 

Et slikt engasjement, og slike solidaritetstanker er det viktig å ta vare på og bygge videre på, ikke minst når det gjelder arbeidet med å ta godt vare på og integrere våre nye landsmenn.  Det prøver vi da også å gjøre i Risør, og vi arbeider bevisst videre i den ånd som ligger til grunn for at Risør for et år siden, ble utnevnt til ”Internasjonal kommune” av Fredskorpset.  Så er jo Helga nå i gang med å bygge opp sitt nye ”Fredshus” i det gamle ”Brenneriet” på Tjenna.  Vi er mange som er spente på hva det kan utvikle seg til.  

Fredsarbeid kan mange ganger virke som et litt håpløst ”Sisyfos-arbeid”, der nye konflikter stadig dukker opp, og gamle blusser opp igjen.  Likevel så vet vi, og ser, at det nytter å arbeide for fred, forsoning og solidaritet.  Det dreier seg egentlig om å formidle verdier, og det dreier seg om holdninger og kunnskap.  For å makte det, er det nødvendig å bygge både nasjonale og internasjonale nettverk.  Og det gjelder å formidle de gode historiene og de gode eksemplene, slik at folk ser at det nytter.

Det er jo nettopp det som gjøres her i dag, og dermed er ”Fangenes Testamente” en viktig pris.  Når vi dessuten gjennom denne prisutdelingen kan formidle en særdeles velfortjent takk og heder til en person som har gjort en slik formidabel innsats for fred og menneskeverd, som prismottakeren Kåre Lode, må det være særdeles godt i samsvar med prisens ånd og idegrunnlag.

Så ser det ut til at Risør har tenkt å vise seg fra sin aller beste side disse to dagene, og erklærer herved ”Aktive Fredsdager” i Risør i 2007 for åpnet!

Jeg benytter anledningen når jeg først har ordet, og tillater meg å gratulere med pristildelingen allerede før den er formelt delt ut, og jeg ønsker samtidig alt godt for arrangementet disse to dagene!