Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossÅpning av 10-års dagen for Aktive Fredsreiser

Av Knut Henning Thygesen, ordfører  16. august 08

Gratulerer med 10-årsdagen Aktive Fredsreiser, Risørs befolkning, og alle andre utenfor Risør og vår horisont.
-  For et fredshus, for en Fredspark, for en dag, der til og med skyene som reiser seg bak Urheia ser ut som fredsduer for å hilse denne dagen.

Ordfører Knut Henning ThygesenJeg skal si noe om Nordahl Grieg og Helga Arntzen – Om store Verden og lille Risør – om Aktive Fredsreiser og vårt ansvar – om Fredsparken.

Nordahl Grieg har formulert en setning om fredsspørsmålet som for meg forteller så mye, som rommer det grunnleggende vi må søke etter for å forstå grunnlaget for fredsskapende arbeid; I diktet TIL UNGDOMMEN lyser setningen ”SKAPER VI MENNESKEVERD SKAPER VI FRED”

Nordahl Grieg er en av mine favoritter fordi han framstår som en stor intellektuell, og med vilje til handling, til å føre ut i praksis det gode han brenner for. Han holder fram Ungdommen (bl.a. diktet Til ungdommen og romanen Ung må verden ennu være) Han holder fram idealismen, Han ”gikk inn i sin tid” Han var internasjonalist og stod som få andre fram som forkjemper for Nasjonen i ei tid der mange ikke forstod og ikke handlet.

Helga og Aktive Fredsreiser har mange likehetstrekk med Nordahl Grieg, felles forståelse for mange grunnleggende verdier;  Aktive Fredsreiser vil gi ungdommen historisk innsikt, holder fram Menneskerettighetene og Toleranse, Glede over Mangfold og Kulturforskjeller, bygger ned Fremmedfrykt, Rettferdig fordelig av verdens ressurser, Bekjempe Urett, Utrygghet og Ustabile forhold. Dette er verdier som vår verden, vår tid må heise opp, slik Helga gjør, ikke skyves vekk, slik dagens makthavere gjør, slik vår samtidsånd preges av.

Rundt denne politikken eller Forståelsen for Vår Tid har Aktive Fredsreiser vokst fram i Risør.
Og vi i Risør er stolte av det. Aktive Fredsreisers blikk utover vår egen horisont knytter linjer til vår egen historie. Mye av Risørs beste historie er knyttet til vår innsats ute i Verden, seilskutetida og tida under den andre verdenskrig. Vi var ett med Verden, havet knyttet oss sammen, vi lærte, vi bidro og utvidet våre liv.

Og mer enn noen gang er Risør, i vår tid en del av Verden. Ansvare er stort! Vi har ikke lov til å glemme vår fortid og ikke lov til å glemme dette ansvaret i Verden. Da svikter vi Risør. Da svikter vi vår samtid. Da svikter vi verden. Da svikter vi oss sjøl.

Aktive Fredsreiser er ti år. Organisasjonen har vokst. Kjempet. Fått støtte. Men også utviklet seg på Tross.

Organisasjonen og Helga står fram med en kultur jeg gjerne vil holde fram som forbilledlig. Som har betydning for oss alle; Stå-på-kulturen, forståelsen for å Stole på egne krefter, Ikke gi seg, Gå mot strømmen.

Aktive Fredsreiser var vesentlig for at Risør kommune for et par år siden ble kåret til Internasjonal kommune. Men først og fremst har Aktive Fredsreiser hatt betydning for.

1. Tusenvis av skoleelever i Risør og hele landet. Det er kunnskap og innsikt og følelser de tar med seg inn i sine voksne liv. Det er blitt en viktig del av den
norske allmenndanninga, det er med og danner grunnfjellet i ungdomsskolens ”pensum”.

2. Det andre er prisene; Blanche Majors forsoningspris og Fangenes testamente.

3. Så er det fredsdagene som arrangeres her hvert år, hvor fremragende fagfolk inviteres til foredrag og samtaler.

4. Og til sist oppbyggingen av Fredshuset i det gamle brennevinsbrenneriet og Fredsparken som siste tilskudd. Ikke minst parken er et levende bevis på at enkelte vekster kan vokse raskt fra frø til full blomstring. Og at mange stiller opp og vanner og gjødsler når først frøet er sådd!

Vi står her i dag på Tjenna, i Fredsparken i solskinn i vår lille hvite by. Det er fred, og krig er uendelig langt borte….. Men er det sant? Nabolandet vårt! Har nettopp gått til krig mot Georgia. Vår nærmeste allierte har okkupert Irak og Afghanistan. Norske gutter deltar! Det er krig, krigens redsler er ikke så fjernt; lidelser, voldtekter, lemlestelser, hat, nasjonalsjovenisme, løgn, propaganda, griskhet, profitt. Alt som er krigens vesen.

Men denne dagen er en hyllest til fredens idealisme, til fredsaktivister over hele verden, til det uselviske, det som gjør oss til Mennesker. Det er en hyllest til helga og medarbeiderne hennes, til alle som støtter opp om disse verdiene.

Jeg avslutter med et utdrag av diktet til ungdommen, som er skrevet av Nordahl Grieg, og som altså etter mitt syn har mye til felles med Aktive Fredsreisers ide og handlekraft;

EDELT ER MENNESKET
JORDEN ER RIK
FINNES HER NØD OG SULT
SKYLDES DET SVIK

KNUS DET! I LIVETS NAVN
SKAL URETT FALLE
SOLSKINN OG BRØD OG ÅND
EIES AV ALLE

DA SYNKER VÅPNENE
MAKTESLØS NED
SKAPER VI MENNESKEVERD
SKAPER VI FRED.