Forsiden - Fangenes Testamente - Om Aktive Fredsreiser ved Bjørn ArntzenKontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossOm Aktive Fredsreiser ved Bjørn Arntzen

Aktive Fredsreiser er en fredsorganisasjon som ble etablert i 1998 av Helga Arntzen. Årsaken til Helgas engasjement var en reaksjon på oppblomstringen av nynazismen på 90-tallet. Det var kanskje særlig gateslagsmålet på Fevik ved Arendal med Arne Myrdal i spissen i 1990 som tente ideen til opprettelsen av Hvite Busser til Auschwitz i 1992 og Aktive Fredsreiser i 1998.

Vårt mål er at våre turer skal være en vaksine mot nynazisme. En reise for fred, frihet og demokrati.

Målgruppen er ungdom i alderen 15 til 16 år. Hvert år reiser ca. 15 000 elever, lærere og foresatte med oss. Vi gir dem tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

At det er behov for våre turer, og at de er høyst relevante, ser vi når det ujevne mellomrom dukker opp nye utslag av rasisme og antidemokratiske strømninger. Et eksempel er etableringen av det politiske partiet Alliansen med Hans Jørgen Lysglimt Johansen i spissen. Rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, beskriver dem på følgende måte i fbm diskusjonen om deltagelse på Arendalsuka; ”Alliansen er klart rasistiske og antidemokratiske. Partiet mener at de regjerende partiene i Norge begår landssvik. Partiet er klart antisemittisk og antimuslimsk. Partiet fornekter Holocaust, og partilederen fremholder den nordiske rasen som klart overlegen andre raser.”

Det er ganske spesielt at et slikt parti får statsstøtte på 300.000 kroner per år basert på de 3300 stemmene partiet fikk under stortingsvalget for to år siden. Det er for så vidt også spesielt at et antidemokratisk parti tar imot penger fra et demokratisk system som de er imot.

Dere har sikkert fulgt med i debatten om ”No platforming”. Noen mener at ”trollene sprekker” når de tillates offentlighet. Andre peker på den såkalte ”trykkokerteorien” som går ut på at hvis man ikke slipper til ekstreme meninger, så kan man risikere at de eksploderer.

Jeg tror at det er en større fare at hatefulle ytringer normaliseres og legitimeres, ved å gi dem en plass i offentligheten. Og jeg støtter meg på Franz Kafka som sa at: ”Ord baner vei for kommende gjerninger, de er gnister som tenner kommende bål!”.

Demokratiet og menneskerettighetene er under press

På turene våre står menneskerettighetene sentralt. Med god grunn. Menneskerettighetene er nemlig under stadig større press. Vi har – i følge en rapport av Freedom House – 12 år på rad bak oss med reduksjon i demokratiske rettigheter på verdensbasis. Fra 2006 har netto 51 land fått reduserte politiske rettigheter og innskrenkede sivile friheter.

Et eksempel er Kina der man nå tester ut teknologi som muliggjør en rangering av innbyggerne etter hvor gode borgere de er. Dersom en person kritiserer regjeringen kan det få store konsekvenser.

Vi husker alle hvordan det gikk med den kinesiske aktivisten og nobelprisvinneren Liu Xiaobo.

Og vi ser i disse dager hvordan myndighetene i Beijing ønsker å ta større kontroll over innbyggerne i Hong Kong.

Russland er et annet tidsaktuelt eksempel der gravejournalisten Ivan Golunov ble forsøkt stoppet ved at politiet plantet narkotika på ham.
Aktive Fredsreiser mener at menneskerettigheter og demokrati bør få en enda større plass i skolen. Ungdom må få forståelsen for at alle har den samme retten til å delta i utformingen av samfunnet. Vårt bidrag til dette er våre holdningsskapende dokumentasjonsreiser der vi setter menneskerettighetene i perspektiv til den uretten som ble begått under Den andre verdenskrig og Den kalde krigen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser har 14 dedikerte og dyktige medarbeidere. I tillegg har vi ca. 100 særdeles kunnskapsrike reiseledere og rådgivere. Og vi har mange tidsvitner og etterkommere som med sine beretninger gjør historien levende for våre ungdommer.
Landeskogen Peace Center i Byglandsfjord er et tidligere lungesanatorium hvor vi har utstillinger og seminarer med ulike temaer knyttet til freds- og forsoningsarbeid. Herunder miljø.

Aktive Fredsreiser er et ideelt aksjeselskap. Det betyr at alt overskudd i bedriften går til fredsarbeid i bred forstand. Vi bruker FNs bærekraftsmål som styringsverktøy for vår innsats. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

En som har tatt et fantastisk initiativ for miljøet er den svenske 16-åringen Greta Thunberg. Hun er et strålende eksempel på hvordan en enkeltperson kan gjøre en stor forskjell ved å bry seg. Vi heier på Greta!

FN har 17 bærekraftsmål. Aktive Fredsreiser har prosjekter som støtter opp om ti av dem. Det vi gjør er naturligvis en dråpe i havet i den store sammenheng, men vi tenker at ”ingen kan gjøre alt – alle kan gjøre litt”. Jeg skal ikke trøtte dere med oppramsing av våre prosjekter. Bare kort nevne at vi har mange prosjekter i Gambia. Morgendagens kollekt i Risør kirke går til et av disse prosjektene.

Vi deler hvert år ut to priser:
Det er Blanche Majors forsoningspris og Fangenes testament.
Sistnevnte pris går altså i år til Gunter Demnig.

Gratulerer!